Vi beklagar det inträffade, som är en mycket ovanlig händelse efter nuklearmedicinska undersökningar i vårt land. Vi känner inte till något liknande efter undersökning hos oss.
Patienten har således opererats för en karcinoidtumör och undersöktes med gammakamera för att bedöma tumörstatus ett dygn efter att 200 MBq 111In-pentetreotid (Octreo­Scan) tillförts intravenöst. Spårämnet avbildar somatostatinrecep­torer, som ofta ­uttrycks i hög koncentration beträffande ­denna tumör.
Incidenten på flygplatsen skedde 301 timmar efter spårämnesinjektionen. Radioisotopen har en halveringstid på 67 timmar. Till det kommer en snabb biologisk omsättning. Enligt våra beräkningar baserade på litteraturuppgifter kvarstod endast en mycket liten mängd radioaktivitet, avsevärt mindre än 1 MBq vid incidenten.
Vi har varit i kontakt med ­den amerikanska fackorganisationen för nuklearmedicin (Society of Nuclear Medicine, SNM) och med den amerikanska ambassaden.
Patienten hade inga problem med säkerheten vid avresan från Sverige. Då incidenten skedde vid inresan avspeglar den inte skydd mot flygkapning utan skydd mot terroristattacker inom USA. För detta installeras i ökande omfattning ­radioaktivitetsdetektorer på offentliga platser som järnvägsstationer, flygplatser, myndigheter, kongresslokaler, köpcentra etc. Detta har lett till allt fler liknande incidenter i USA, där man vid en del nuk­lear­medic­inska avdelningar numera utfärdar intyg om genomgången undersökning. Sådana intyg utfärdas av oss efter behandling med radioaktiva nuklider. Härvid erhåller dock patienten betydligt större mängd radioaktivitet, med längre halveringstid.
På förfrågan av SNM har ansvariga för sådana detektorer i USA avböjt att uttala sig om deras känslighet. Man uppger dock att känsligheten är mycket hög, vilket även stärks av den aktuella incidenten.
Instrumentens känslighet bekräftas även av den säkerhetsansvarige vid den amerikanska ambassaden vi varit i kontakt med. Ironiskt nog har vederbörande själv upplevt samma sak i USA efter en nuk­learmedicinsk undersökning.