Det fanns en tid då kristna kämpade för att förneka evolutionen. Att vi, som är skapade till Guds avbild, skulle härstamma från aporna betraktades som en hädelse. I vissa fundamentalistiska kretsar, som den kristna högern i USA, förnekas fortfarande vårt släktskap med aporna.

När Staffan Bergström nu, i LT 4/2010 (sidorna 160-1), beskriver att befruktnings-ögonblicket inte är ett ögonblick, utan en process på flera timmar och i många steg, uppdelat på minst tio säkerställda faser, känner jag som kristen att jag helst skulle vilja utbrista i ett: OCH???
På vilket sätt skulle det ändra på livets värde, eller helighet?
Inte heller är det någon nyhet att illegala aborter leder till ökad mödradödlighet och lidande.

I boken »Den svårlösliga konflikten – om den ofödda människan« skriver professor emerita Gunilla Lindmark att förbudet mot abort alltid leder till ett ökat antal aborter. Då dessa ingrepp blir illegala leder de till fler dödsfall för såväl mödrarna som deras ofödda barn, och även för deras redan födda barn. Ett synnerligen viktigt inlägg i abortdebatten. (Boken är ­utgiven av Veritas förlag och redaktionen består av flera namnkunniga kristna skribenter, som t ex Erwin ­Bischofberger, pro­fessor emeritus i ­medicinsk etik.)

Staffan Bergström skriver till mig från Karachi, där han med några meter just undkommit en självmordsbombare, och undrar varför hans inlägg inte väckt någon debatt i Läkartidningen. Han ber mig som kristen läkare att kommentera det han skrivit.
Det är utmärkt, Staffan, att du fortsätter kämpa för kvinnors och barns rätt till ett värdigt liv. Och vare sig man är kristen eller ateist måste man fortsätta att ­diskutera vad som är ett skyddsvärt liv, både i livets början och i livets slut. Det är en svårlöst konflikt.
Man kan också spekulera över hur man i framtiden kommer att betrakta de 30 000 aborter som utförs ­årligen i Sverige i dag. Om några decennier, då vetenskap och etik gett oss nya och bät­tre metoder att hantera fertiliteten, kommer våra aborter då att fördömas på samma sätt som vi i dag fördömer forna tiders tvångssteriliseringar och lobotomier?

Men att Läkartidningens kristna läsare har viktigare frågor att ta ställning till, som klimathot och orättvis fördelning av jordens resurser, än att käbbla om huru-
vida befruktningen sker i ett ögonblick eller under några timmar, det ska vi vara tacksamma för. Att en humanistisk professor som Staffan Bergström definitivt har viktigare saker att göra, det tackar vi vår Herre för!

Livets början?×?3

Här publicerar vi tre inlägg som från olika utgångspunkter kommenterar ­Staffan Bergströms ­debattartikel i Läkartidningen 4/2010 (sidorna 160-1), »Har livet ingen början?«.

Vad är då en människa? Irène Nordgren
Tack Staffan, för ditt inlägg! Kjell Barlöv
Livets värde påverkas inte av om befruktningsögonblicket är en process i många steg Elisabet Finné