Sjöström, Näslund och Hedenbro tillhör förgrundsgestalterna inom den forskning och kliniska utveckling som lett till fetmakirurgins position i dag. Vi uppskattar deras fylliga replik på vårt debattinlägg och har egentligen ­inget att anföra mot sakin­nehållet.
Att perspektiven på fetmakirurgins position i kampen om sjukvårdens begränsade resurser skiljer sig något är kanske inte förvånande. Det utvecklas ständigt nya kostsamma metoder och behandlingar som kräver finansiering utöver tillgängliga resurser inom vitt skilda områden som cancer, hjärtsjukdomar, neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar med mera. Samtidigt reduceras av besparingsskäl vårdplatserna i landet till ett internationellt minimum.
Vi anser att utbyggnaden av den fetmakirurgiska vården självklart måste infogas i denna verklighet och därför ske på ett rationellt och etiskt försvarbart sätt. Det innebär ett tillvägagångssätt som stämmer väl med åsikterna i punkt 4 i repliken från Hedenbro, Sjöström och Näslund.
Avslutningsvis kan vi konstatera att det glädjande nog precis har startat en utredning för framtagande av ett nationellt program för fetmakirurgi med deltagare från oss som för denna diskussion. Vi har med andra ord nått ett av de viktigaste målen med vår debatt!

Läs även
Nationell plan för ­fetmakirurgi står redan på agendan
Läs repliken
Utbyggnad av fetmakirurgi måste infogas i verkligheten
Läs även Kommentar från Sveriges Kommuner och landsting
Fetmakirurgins dimensionering en svårhanterlig utmaning