Apropå artikeln om erythema ab igne/laptopdermatit i Läkartidningen 32–33/2010 (sidan 1844) så arbetade jag våren 2007 för »Läkare utan gränser« i den pakistanska delen av Kashmir.
Det var min första vecka, och jag hade börjat morgonens mottagning 1 800 meter upp i bergen, i utkanten av Himalaya. En kvinna drog upp sina vackra luftiga långbyxor, hon hade konstiga utslag på benen, kring knäna. Jag hade aldrig sett något liknande och skickade ut henne för omläggning hos sköterskan. Någon dag senare såg jag en kvinna till med ett likadant utslag på exakt samma ställe. Jag började ana oråd.
Sköterskan ville nog inte såra mig under min första vecka, men hon visste förstås att utslagen var vanliga och att de hängde ihop med de små ved- eller koleldade spisar som kvinnorna satt på huk framför och lagade familjens mat på. Och eftersom kärnfamiljen inte är införd i Kashmir ännu lever alla i utvidgade familjer (ett hushåll består ofta av minst 20 personer), så det blir en del mat att laga.
Tack, nu vet jag till nästa gång: erythema ab igne, så heter det!