Självmord är ett växande problem i Japan. Nu lanserar regeringen en särskild kampanj för att öka medvetenheten i befolkningen om självmord och depression. Bland aktiviteterna märks bland annat inslag i medierna, där Japans fotbollsstjärna Kengo Nakamura talar om självmord som en risk bland unga, och information i tunnelbanor om vart man kan vända sig om man känner sig ensam och nedstämd.
Bakgrunden till den särskilda kampanjen är att antalet självmord under 2009 för 12:e året i rad översteg 30 000 och nådde 32 845, en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Vid ett möte 6 september utsåg Japans premiärminister en särskild »task force« som ska utreda hur det preventiva arbetet mot självmord kan stärkas.
Att självmord inte bara är en stor tragedi för de drabbade och deras anhöriga och vänner illustrerades av hälsoministern, Akira Nagatsuma, som presenterade en ny studie som visar att självmord i Japan kostar landet 230 miljarder kronor varje år. Den största delen av dessa kostnader är produktionsbortfallet för de 26 500 japaner i åldrarna 15–64 år som begick självmord under året.