Kommentar till inlägg av landstingsrådet Birgitta Rydberg i Läkartidningen 34/2010 (sidan 1942).

Nätverket för Gemensam Välfärd är en partipolitiskt obunden organisation med uppgift att utveckla och förbättra en skattefinansierad välfärd samt verka mot en kommersialisering av den. Nätverket bildades redan under den tid det fanns en socialdemokratisk regering och en S–V–MP-majoritet i Stockholms läns landsting.
I Gemensam Välfärd finns både människor som är partipolitiskt aktiva i olika partier och de som inte är med i något politiskt parti. Många är fackligt aktiva. Syftet är att driva välfärdsfrågor oberoende av av vem som har den politiska makten. Detta är en angelägen uppgift.

Sjukvården och andra delar av välfärden behöver utvecklas, och det är viktigt från demokratisk synpunkt att de politiker som har makt att fatta beslut är beredda att lyssna på synpunkter från olika håll, även med risk att bli kritiserade. Vi beklagar därför djupt att Birgitta Rydberg och hennes kollegor i Stockholms läns landsting inte ville ställa upp på en utfrågning om Vårdval Stockholm!