Landstingsrådet Birgitta Rydberg påstår i sitt svar (Läkartidningen 34/2010, sidan 1942) till min artikel om vinster i vården (Läkartidningen 32_33, sidorna 1858-9) att jag som vanligt gör tankefelet att fokusera på vinsterna, inte på resultaten. Självklart anser jag också, tvärtemot vad Rydberg påstår, att resultaten i vården är det väsentliga.
Det som jag, till skillnad från Rydberg, varnar för är när vinsten i stället för att vara ett resultat i verksamheten blir en drivkraft för den. Jag gav exempel på en del stora vårdbolag som finansierar sina verksamheter med hjälp av offentliga pengar, det vill säga våra gemensamma skattemedel. För att undvika skatt på vinsterna använder en del av vårdbolagen olika avancerade »knep« som ­exempelvis att låta vinsterna gå till »skatteparadis« som de engelska kanalöarna Jersey och Guernsey [2]. För dessa vårdbolag är vinsterna det centrala och då kan både vårdresultat och vårdetik ­påverkas.

I sitt svar skriver Rydberg att »Naturligtvis ska inga vårdverksamheter kunna ta ut vinst om det går ut över kvaliteten«. Det är bra att Rydberg vill satsa på utökade medicinska revisioner men någon full kontroll över att vinstuttagen inte går ut över kvaliteten går knappast att uppnå. Det skulle i så fall krävas mycket stora kontrollresurser bestående bland annat av personal med gedigna medicinska kunskaper och med långvarig klinisk erfarenhet från sjukvård.

Jag skulle därför önska att alla vinster återinvesterades i vården, vilket vi bör ha som ett mål på sikt. Ett första steg är att begränsa uppenbara övervinster. Ett sådant förfarande skulle minska intresset för vinsten som drivkraft i vården. Dessutom skulle jag som skattebetalare få en garanti för att pengarna kom åter till den sjukvårdsverksamhet jag betalar skatt för och inte försvinner till ”skatteparadis” i olika delar av världen.