Det alternativa Nobelpriset, The Right Livelihood Award, tilldelades i år fyra organisationer, bland annat Physicians for ­Human Rights (PHRI), ­Israel. Motiveringen från den svenskbaserade stiftelsen är att PHRI »outtröttligt kämpat för rätten till hälsa för alla i Israel och i de palestinska områdena«.

I PHRI, som startades 1988, samarbetar israeliska och palestinska läkare. Undertecknade hade förmånen att för ett år sedan besöka organisationen i deras slitna lokaler i utkanten av Tel Aviv. Organisationens huvudsyftet är att förse framför allt pale­stinier på den av Israel ockuperade Västbanken med sjukvård. Palestinierna hindras ofta av den israeliska militären att ta sig till Jerusalem, där de stora sjukhusen finns.
Enligt PHRI har de senaste åtta åren 66 palestinier dött som ett resultat av denna politik. Via mobila kliniker försöker PHRI så ofta det går att ta sig genom vägspärrarna och åka ut i de palestinska byarna. Detta är många gånger svårt, då man inte alltid släpps igenom av militären. Man organiserar också sjukvård åt papperslösa, asylsökande och fångar.

Organisationen motarbetas på flera sätt av de israeliska myndigheterna. I samband med vårt besök hade en högt uppsatt israelisk regeringstjänsteman just betecknat organisationens arbete som »ett virus« i den israeliska samhällskroppen.
PHRI:s arbete utgör en viktig symbol och visar att israeler och palestinier kan samarbeta mot ockupationspolitiken och för en rättvis fred. Priset, som delas ut i Sveriges riksdag den 6 december, är ett viktigt bidrag till denna process.