I en opinionsundersökning strax före valet angavs att skola och vård var väljarnas viktigaste frågor oavsett blocktillhörighet. Väljarna säger sig alltså ta stor hänsyn till vården och svenska folkets hälsa. Det vore ett misstag av Läkarförbundet, och inte medlöperi som det påstås, att direkt eller indirekt påstå att väljarna väljer fel, det vill säga att underkänna svenska folkets förnuft och vilja i ett demokratiskt val.
Läkarförbundet solidariserar sig inte med någon rege­ring, oavsett partitillhörighet. Vi utgår från den kunskap som finns, men det är mycket svårt att dra direkta slutsatser av en politisk åtgärd. Det vetenskapliga underlaget är ofta svårtolkat.

Läkarförbundets medlemmar beslutar vilka frågor som förbundet ska driva och prioritera. Vi har antagit ett flertal sjukvårdspolitiska program under 2000-talet, som alla varit ute på remiss hos alla våra delföreningar. Det betyder att det finns ett välgrundat stöd i läkarkåren för de sjukvårdspolitiska synpunkter vi framför.
Läkarförbundet anser att Sverige fortsatt ska ha en solidariskt finansierad hälso- och sjukvård. Vi anser dock att det finns fördelar med att ha en mångfald av vårdgivare, inklusive privata, inom det offentliga systemet. Det finns inga belägg för att svensk sjukvård därmed skulle bereda vissa patientgrupper otillbörliga fördelar.

I dessa dagar, när andra fackliga organisationer, såsom exempelvis TCO, anklagas för otillbörliga partipolitiska kopplingar, hävdar jag fortsatt att Läkarförbundets obundenhet är mest framgångsrik, för både läkare och patienter.