Samordnad eller sammanhållen journal införs alltmer, dvs datajournalsystem där alla uppgifter om patienten redovisas. Peter Wolodarski i DN skrev om saken i april men någon fortsatt diskussion har inte förmärkts.

Som pensionär har jag förmånen att få arbeta i flera miljöer. I Norge och på Åland har man sedan tidigare samordnade journaler, med personlig inloggning i steg, för att få åtkomst. I Sverige har jag – vid arbete på specialistmottagning med ett flertal specialiteter, driven av ett privat vårdbolag, för landsting – mött en typ av sammanhållen journal, där alla anteckningar presenteras på skärmen, tillgängliga för läkare, sjuksköterskor och andra (?).
Efter min inloggning av ­aktuell patient presenteras diverse journalanteckningar från verksamhetens mottagningar, där jag några gånger inte kunnat låta bli att se mycket personliga uppgifter, särskilt vad gäller urologi och gynekologi. Här krävs alltså ingen extra inloggning för att läsa dessa anteckningar. Jag har två gånger kontaktat vård-bolaget, som säger sig ha begrundat det etiska problemet.

Jag tycker att det finns problem med denna typ av av samordnad journal. Vad händer om vi börjar fråga patienter om de är medvetna om att journalanteckningar får spridning på detta sätt? Som jag förstår patientdatalagen kan en patient uttrycka att hon inte vill att det hon i förtroende berättat för sin doktor ska bli tillgängligt på beskrivet sätt – samtycke krävs.
Blir resultatet att fler ­patienter väljer att »vägra« journalföring under dessa villkor uppstår problem.