Vi är medvetna om att diabetes typ 2 till största del handläggs i primärvården.
Tanken med det aktuella temat var att belysa bakgrundsfaktorer, patofysiologi samt behandlingsaspekter vid typ 2-diabetes. Vi har då valt att låta experter belysa dessa områden. Många av dessa har ­varit centralt verksamma i aktuellt SBU-arbete om typ 2-diabetes. Vi tror att alla ­läkare som handlägger typ 2-diabetes har utbyte av detta. Patofysiologi och grundbehandling av dessa patienter är detsamma oavsett vårdmiljö.
Vi hoppas kunna återkomma med andra aspekter på typ 2-diabetes som t ex inrymmer vårdvetenskapliga aspekter, associerade sjukdomstillstånd och komplikationer. Vi avser i så fall att inkludera företrädare från primärvården bland författare/föreläsare.