Generiska produkter är ­läkemedelsindustrins gissel. Därför är det ironiskt att nästa stora chans för traditionella läkemedelsföretag är att göra mot de biotekniska inkräktarna precis som de generiska före­tagen gjorde mot dem: strimla deras vinstmarginaler genom billigare kopior.

Denna kamp förebådas av att Pfizer nyss kungjort att man kommer att samarbeta med Biocon, Indiens största bioteknikföretag, för att få »biosimilärt« (»biologiskt jämförbart«) insulin på marknaden. Biosimilarer (»biojämförbara«) är generiska imitationer (dock inte identiska kopior) av biotekniska läkemedel (se LT 42/2010, sidorna 2584-5). Det indiska företaget skapar och tillverkar dessa biosimilarer; amerikanska Pfizer kommer endast att marknadsföra dem.

Biosimilarer är ett hett nytt område. Fastän biotekniska läkemedel i dag står för blott cirka en femtedel av världens läkemedelsförsäljning, förväntas de att växa med tvåsiffriga tal, samtidigt som många konventionella läkemedel minskar, i synnerhet då flera patentutgångar stundar. Enär många biotekniska medel ger enorma vinster – vissa behandlingar kostar 100 000 dollar eller mer per år – tronar sektorn som ett saftigt byte för generikaföretag.

Traditionella generikaföretag hoppar också på tåget. Biosimilarer från Sandoz, Novartis generikadivision, sålde för 118 miljoner dollar 2009 och ökade sin omsättning språngartat med 72 procent under första halvåret 2010. Israels Teva, världens största generikaföretag, ser biosimilarer som en naturlig övergång och förutspår en försäljning på 800 miljoner dollar år 2015. Indiens Cipla och Kinas Desano Pharma är också intresserade.

Flera experter anser att generikaföretag kommer att lyckas ännu bättre med biosimilarer än de har gjort med vanliga läkemedel. Dessa företag har i dag bättre teknologi, och läkare och patienter har vant sig vid och känner sig trygga med kopior. Men att framställa biosimilarer är avsevärt mer komplicerat än att göra vanliga generika. Ett typiskt generiskt läkemedel kostar ett par miljoner dollar att utveckla, men en biosimilarversion kan kosta kanske 100–150 miljoner dollar. Därtill, eftersom biosimilarer inte är exakta kopior, finns risken att inte alla länder tillåter att de automatiskt ersätter de dyrare originalen, såsom för generika, utan kräver läkarens medgivande. Detta kan ge de gamla farmaceutiska jättarna fördel eftersom de har marknadsföringsmaskiner och stora tekniska sälj­kårer att övertyga läkare att förskriva deras läkemedel. Inträdeshindren kan bli så stora att bara en handfull ­företag klarar sig.
Det kanske inte blir så enkelt. Såsom Pfizers avtal med Biocon antyder kan båda sidor behöva partner på grund av ytterligare ett hinder med ännu högre kostnader: stämningar. Biosimilarer hotar etablerade bioteknikbolag, såsom Amgen och Genentech/Roche med miljarder dollar i farozonen. Big Biotech kommer att kämpa hårt för att försvara sin täppa.