Med anledning av nomineringarna till ny förbundsordförande vill vi lyfta frågan om jäv och intressekonflikter hos våra förtroendevalda. Bakgrunden är att Läkarförbundets 2:a vice ordförande Heidi Stensmyren är gift med Björn Zackrisson, en av Sveriges viktigaste makthavare inom privat hälso- och sjukvård. Han är bland annat ­affärsområdeschef för Praktikertjänst Hälso- och sjukvård, med över 2 miljoner ­patientbesök, 3,3 miljarder i omsättning och 3 300 anställda under 2009 [1]. Visserligen kan man argumentera för att många av läkarna inom Praktikertjänst i praktiken är egenföretagare, men formellt sett är de anställda, och det är principen vi avser att diskutera i denna debattartikel.

Läkarförbundets grundläggande uppgift är att tillvarata medlemarnas intressen gent­emot arbetsgivaren. Om facket och arbetsgivaren är för intimt sammankopplade på det personliga planet beskär det kraftigt utrymmet att föra facklig kamp och skadar förbundets trovärdighet gentemot medlemarna och allmänheten. Ett gott samarbete med arbetsgivarna är av stor vikt, men armlängds avstånd är minst lika viktigt. Att ett äkta par, två syskon eller mor och dotter sitter på varsin sida av förhandlingsbordet känns säkert lika främmande för de flesta medlemmar som för oss.
Följaktligen anser vi att en förbundsordförande inte samtidigt kan vara gift med en företrädare för en av våra största arbetsgivare, oavsett om den senare är privat eller offentlig.

Vi vill att denna fråga debatteras öppet, före fullmäktigemötet, så att medlemmarna kan ta ställning till hur vi i framtiden ska se på personliga beröringspunkter mellan fackliga företrädare och arbetsgivare. Hur värderar vi potentiella intressekonflikter och jäv hos våra förtroendevalda? Var går gränsen, och ska samma regler gälla för alla, oavsett nivå i förbundet?

Vi hyser den största respekt för Heidi Stensmyren och hennes arbete inom förbundet. Vi vill tydligt understryka att vi inte har någon som helst anledning eller avsikt att ifrågasätta hennes kompetens eller integritet eller på annat sätt blanda in hennes privatliv. Däremot tycker vi att hennes kandidatur aktualiserat en fråga som är för viktig för att inte diskuteras öppet inom förbundet.

Socialistiska läkare

På redaktionens fråga ger Theo Bodin denna presentation av den nybildade sammanslutningen:
»Gamla ’Socialistiska läkare’ startades i Lund 1968 men blev aldrig en nationell företeelse. Däremot kanaliserades engagemanget genom tidningen ’motpol’ som kom ut regelbundet fram till början av 1980-talet. I början av hösten 2010 bildades Socialistiska läkare på nytt av några unga läkare och medicinstuderande från Linköping, Stockholm och Umeå. Detta skedde oberoende från den gamla och nedlagda föreningen utöver namnet.
I dag har vi cirka 25 aktiva, och vi kommer att arbeta för arbetsplatsdemokrati, en offentlig vård utan privata vinstintressen och en bättre folkhälsa. Vi ser ojämlikhet som en av grundorsakerna till ohälsa och följaktligen jämlikhet som en av de viktigaste lösningarna på ohälsa och sjukdom.
Vi anser också att medbestämmande och demokrati på arbetsplatsen för läkare och annan vårdpersonal är viktigt och bristen på densamma som en av de viktigaste anledningarna till att folk söker sig bort från landstinget. Vi tror dock inte att lösningen är privatisering, hellre utveckling av den offentliga sektorn.
Vi är partipolitiskt obundna och öppna för alla som vill arbeta för att nå våra stadgade målsättningar.«

Läs repliken
Förbundet samlar alla läkare, oavsett yrkesroll