Det är glädjande att även Josef Milerad besökt Physi­cians for Human Rights och uppmärksammat organisationens arbete. Exemplet bör följas av fler svenska kollegor. Vad gäller Milerads bild av organisationens arbete skiljer den sig inte nämnvärt från den vi fick vid vårt besök.

Förbindelserna med de två institutioner Milerad nämner är naturligtvis uppmuntrande att känna till. Vid vårt besök hösten 2009 förmedlades dock en betydligt mörkare bild av PHR:s kontakter med israeliska myndigheter och privatpersoner.
Organisationens grundare, den israeliska psykiatern ­Ruchama Marton, berättade nyss i en intervju för BBC om de många dödshot hon fått utstå på grund av sitt engagemang för palestinierna på de av Israel ockuperade områdena. PHR tar aktiv ställning mot den israeliska ockupationspolitiken och utsvältningen av Gaza. Detta har i dagens Israel ett högt pris.