I slutet av oktober besökte jag Israel bl a för ett reportage om Physicians for Human Rights, den israeliska läkarorganisationen som tilldelats årets Right Livelihood Award, det »alternativa Nobelpriset«. Efter att ha träffat generalsekreteraren Hadas Zvi och volontärer på organisationens öppna mottagning är min bild av PHR och deras ­arbete annorlunda än vad Svenberg och Reichenberg presenterar i LT 44/2010 ­(sidan 2734).

PHR arbetar inom fem stora områden. Man ger medicinskt bistånd på de pale­stinska områdena genom bl a mobila sjukvårdsteam, sjukvård åt illegala immigranter, sjukvård på fängelser , sjukvård till icke bofasta beduiner samt bedriver ett brett opinionsarbete för utsatta och marginaliserade grupper för deras lika rätt till sjukvård och samhälleliga rättigheter.
Att några av de ultranationalistiska och främlingsfientliga partier som ingår i den nuvarande israeliska regeringskoalitionen motarbetar PHR är korrekt men inte att myndigheterna skulle agera på samma sätt. Exempelvis hälsoministeriet har goda relationer med PHR, och medicinska högskolor, framförallt den i Tel Aviv, underlättar för studenter att arbeta som volontärer.

Att besöka den stora mottagningen för illegala immigranter i utkanten av Jaffa är en speciell upplevelse. Lokalerna är fruktansvärt slitna men omhändertagandet snabbt och professionellt. Det man frapperas av är lugnet och värdigheten hos de flyktingar som ofta gått igenom de mest förfärliga övergrepp utan att brytas ned fysiskt eller psykiskt. Antalet gäst­arbetare och illegala immigranter i Israel är sammanlagt närmare en halv miljon, och flertalet har flytt från krigen i Sudan och länderna kring Afrikas horn.
Den som vill veta mer om PHR eller kanske arbeta som volontär kan börja med att anteckna sig för organisationens nyhetsbrev via webbplatsen ‹http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=4›