Örjan Strannegårds synpunkter är sedan tidigare kända av SMSG. Vi tror inte en fortsatt debatt i LT kommer att leda till en ökad samsyn. Däremot skulle vi gärna emotse en kommentar från Läkemedelsverket, antingen direkt till SMSG eller i LT.