Kopplingarna mellan Zazzio, mig och Irradia, som Ulf­endahl beskriver som jäv, är de motsatta. Alla kopplingar finns beskrivna i mitt e-brev 2010-12-19 till LT.
Zazzios studie utfördes innan jag kände till Irradia. Jag var patient i studien. Min hyperakusi medförde smärta vid 40 dB. Hörselvården hade och har ingen fungerande behandling att erbjuda.Jag fick de största förbättringarna i studien: 40 respektive 26 dB per öra. Efter en såpass enastående förbättring sökte jag år 2006 arbete på Irradia. Därmed bevisas alltså förhållandena vara de motsatta till vad Ulfendahl påstår.
Ulfendahl! – Kunskap och intresse utgör inte jävsgrund.