Att skriva en forsknings­ansökan till Vetenskapsrådet (VR) är en grannlaga uppgift. För att ha en chans ska man inte bara ha ett bra projekt, utan ansökan ska dessutom vara välskriven. Många äro kallade och få belönade, så det gäller att bevisa sin innovationskraft, kreativitet, kompetens och att man har ett ytterst kompetent team runt sig.

För en numera erfaren och till och med i utredningssammanhang efterfrågad forskare är det en självklarhet att VR, för att skipa största rättvisa, ger en förberedande ­information till de externa granskarna för att ge en god intern validitet. Utlåtandena sker ju sedan i VR:s namn.
Något konfunderad blir jag då över motiveringen under punkten »Feasibility« (ungefär »möjlighet genomföra«) på min ansökan i år:
»The PI has a documented ability to initiate and com­plete large population studies in the gastrointestinal field. He is an acknowledged expert in epidemiology of func­tional disorders, in particular dyspepsia. However, he is a GP by training and the analysis of the relation between biological markers and degree of inflammation/symptom pro­files will be very demanding. Somef of this problem can be solved by collaboration but this issue nevertheless raises concerns regarding feasibility.«

Till saken hör, som granskaren även skriver, att undertecknad tidigare genomfört snarlika studier. Det kan även påpekas att mitt internationella team av gastroenterologer, statistiker, patologer/histologer, mikrobiologer, genetiker och specialister på inflammationsmarkörer och cyto­kiner är av hög klass, i några fall i erkänd världsklass. Själv är jag epidemiolog och distriktsläkare och, som sagt, enligt granskaren bra på att driva dylika studier.
Så då undrar man försynt, är man diskvalificerad av VR att driva stora epidemiologiska multiprofessionella projekt för att man är »a GP by training«? Vilka medicinska specialiteter ska man utöva för att komma ifråga?
Eftersom det tar mycket tid, energi och lönemedel i anspråk vore det ju bra att veta om alla allmänläkare, och kanske även vissa andra specialister, lika bra kan sluta söka samordnade projekt? Det vore även intressant att veta, omvänt, vilka »organspecialister« som skulle vara bättre lämpade att vässa pennan för sådana ansökningar.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Allmänmedicin.