I Läkartidningen 45/2010 (sidorna 2823-4) framförde Högberg och medförfattare kritik mot Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen svarade i samma nummer. Nu upprepar de sin kritik.

Socialstyrelsen har gjort en annan bedömning av de studier Högberg och medförfattare hänvisar till, inklusive den av Trowell et al (2007), vilket framgår av det vetenskapliga underlaget som ligger till grund för riktlinjerna.Eftersom myndighetens och expertgruppens bedömning inte har ändrats kommer vi inte att göra några förändringar i riktlinjerna.

En uppdatering av riktlinjerna kommer att påbörjas under 2013. Fram till dess bevakar vi området kontinuerligt. Om kunskapsläget förändras på ett avgörande sätt gör vi förändringar i riktlinjerna redan före uppdateringen.

Läs mer:

Socialstyrelsens anvisningar bör fortfarande revideras

Tidigare inlägg:

I LT 45/2010 (sidorna 2823-4) uppmanade Göran Högberg och medförfattare Socialstyrelsen att revidera rekommendationerna om behandling av deprimerade unga patienter. Socialstyrelsens företrädare förklarade i en replik att förändringar kan göras om kunskapsläget så kräver men att man för närvarande inte ser någon anledning till förändring.