Från vårt perspektiv finns det ett tydligt jävsförhållande mellan författaren och referatet i detta fall. Våra författaranvisningar anger tydligt vad som gäller för deklaration av jäv. Det aktuella fallet belyser generella frågor och problem kring jävsdeklarationer, något som vi ofta diskuterar internt.
Alla författare är skyldiga att deklarera jäv, och om jäv saknas ska detta anges i manuset som »Jäv saknas«. Ansvaret för att deklarera jäv ligger på författaren.
Jäv föreligger när »… personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer … kan ­påverka trovärdigheten eller synenpå det aktuella ämne« (LT:s författaranvisningar).
Här finns ett utrymme för tolkning, men jäv föreligger alltid när det finns kopplingar mellan författaren och företag som kan ha ett kommersiellt intresse av att ett manus publiceras, och det borde vi ha tagit hänsyn till i detta fall.