Precis som Lars Agréus skriver i sitt inlägg är det en grannlaga uppgift att inge en ansökan till Vetenskapsrådet. Konkurrensen är mycket hård, och många bra ansökningar kan tyvärr inte ges det stöd som man skulle önska. Jag kan inte här gå in i detalj på den bedömning som gjorts av Lars Agréus ansökan mer än att notera att beredningsgruppens yttrande innehåller flera positiva kommentarer och att i den sammanfattande motiveringen till avslaget ges mer specifika skäl.

Också bedömningen av projektansökningar är en grannlaga uppgift. I år fick ämnesområdet för medicin och ­hälsa in 1 019 projektansökningar. Varje ansökan som inkommer till Vetenskaps­rådet läses noggrant av fem ledamöter i beredningsgruppen, som var och en enskilt betygsätter tre olika aspekter (»project«, »feasibility» och »project management«).
Dessa »betyg« vägs sedan samman och utgör ett underlag vid beredningsgruppens sammanträde då man ingående diskuterar projektet och beslutar om ansökan ska beviljas eller inte. En ledamot är ansvarig för att skriva ett kortfattat utlåtande till den sökande baserat på den diskussion som varit. Här får jag konstatera att beredningsgruppen i den text som rör »feasibility« uttryckt sig på ett sätt som, lyft ur sitt sammanhang, kan uppfattas som minst sagt olämpligt.

Allmänläkare är naturligtvis inte diskvalificerade av Vetenskapsrådet – tvärtom välkomnar vi forskningsaktiva kliniker att söka medel och driva biomedicinska projekt! Och nej – Vetenskapsrådet har ingen dold agenda!