Svar till Anders Holmquist, som skrev inlägget »Intensivvårdad patient uppmanas inställa sig för arbetsprövning«, LT 50/2010 (sidan 3185).

Jag håller med dig om att det låter som en illa vald tidpunkt att delge patienten ­sådan information, men Försäkringskassan bedömer utifrån befintligt underlag, och i detta fall verkar det som att vi inte kände till din patients försämringstillstånd.
Enligt socialförsäkrings­lagen får man behålla sin ersättning om man vårdas på sjukhus eller har en sjukdom som innebär omfattande vård utan att vara intagen på sjukhus, trots att man missar en inplanerad arbetsförmågeutredning eller starten av Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Din patient kan alltså vara berättigad till fortsatt ersättning och kan i efterhand ansöka om det.
På vår webbplats hittar du mer information om hur socialförsäkringen för sjukskrivna fungerar: http://www.forsakringskassan.se/vardgivare/sjukvarden