Mitt inlägg föranleddes av att FK hade kännedom om patientens hälsotillstånd. Cecilia Udin tycks, vilket är oroande, helt ha missförstått mitt inlägg. Det handlade inte om försäkringsbestämmelser, utan om en handläggares förmåga att i stället för oro och ångest skapa lugn, ro och förtröstan.
Paragrafer bör inte slås i huvudet på våra patienter, utan utgöra stöd för vettiga beslut, fattade av omdömesgilla och normalt empatiska handläggare, helst i förtroendefullt samarbete med av FK anställda läkare. Alternativet skulle vara datoriserade robotar.