Den godkända produkt­resumén ligger till grund för vår marknadsföring. Produktresuméns innehåll är evaluerat och godkänt via en s k MRP (mutual recognition procedure), inkluderande 22 länder i Europa. LEO Pharma är nationell representant i Sverige för produkten, och förslag till förändring kan förmedlas av oss till innehavaren av marknadsföringstillståndet (Stiefel/Glaxo).