Läkarförbundets ordförande Marie Wedin kommenterar i ett e-brev en artikel av 29 allmänläkare [1]: »När det sedan som på vår ortopedklinik kopplas ersättningssystem till procentuell måluppfyllelse av registrering och följsamhet blir det riktigt tokigt.« Hon syftar på »att ersättningar i allt högre utsträckning kopplas till registerdata«.
Ordföranden har även tidigare påpekat att förenklade mått i vårdgarantin missgynnar kroniskt sjuka: »Det är ovärdigt ur läkarsynpunkt och det är kostsamt« [2].
Även skadliga mått i kvalitetsregister används av huvudmännen för att styra vården. Låga HbA1c-värden, som hos äldre sjuka kopplas till hjärnskador [3], premieras ekonomiskt.

Med Översynsutredningens förslag [4] kommer kvalitetsregister genom kopplingen till incitament, som medför manipulation och glidningar i registreringen, att förlora sin vetenskapliga potential [5].
Det är avslöjande att Måns Rosén och Hanna Sjöberg i sin replik (LT 7/2011, sidan 344) på min artikel i samma tidning (sidorna 343-4) inte med ett ord kommenterar konsekvensen – att utredningen möjliggör och legitimerar maktöverföring från läkare till landstingsbyråkrater och politiker.

Utredningen föreslår en ­massiv, nationell registerdatabas med från integritetssynpunkt ytterst känsliga uppgifter som förutsätts flyta mellan användare. Läkarkåren kommer bittert att få ångra om man tillstyrker förslaget, som i grunden rubbar förtroendet mellan läkare och patient.