En iransk kollega som arbetat länge inom primärvården i Iran berättar att där sker endast korta sjukskrivningar upp till en vecka inom ordi­narie primärvårdsarbete, och då endast om det finns klara medicinska fynd som motiverar detta. Alla andra sjukskrivningsärenden hanteras av särskilda sjukskrivningskommissioner där det ingår tre läkare, varav minst en relevant organspecialist. Dessa kommissioner väger samman patientens medicinska problem och ställer dem i relation till möjligheten att arbeta.
Detta låter som en alldeles förträfflig lösning. Det innebär att sjukskrivningen hanteras vid separata besök och inte som en pålaga vid sidan av den vanliga läkarkonsultationen. Dessutom står man inte ensam i bedömningen, vilket torde stärka kvaliteten i bedömningen.
Gissningsvis borde detta system inte generera så mycket merarbete om man tar i beaktande den mängd samtal och kompletteringar som belastar sjukvården med nuvarande system.
En annan effekt skulle troligen vara att frustrationen skulle minska och arbetstillfredsställelsen öka för kollegor inom de verksamheter som nu ska hantera en stor mängd sjukskrivningar. Detta gäller inte minst inom primärvården. Vilken välsignelse om vi kunde få till ett liknande system i Sverige!