Niclas Abrahamsson har rätt i att anslutningsgraden till Läkarförbundet sjunkit under flera år. Ett tapp som också drabbat andra fackförbund. De senaste tre åren har Läkarförbundet emellertid haft en kraftig tillströmning av medlemmar. Den absoluta ökningen av medlemmar låg i januari 2011 på 3,8 procent jämfört med januari förra året. Förmodligen resulterar det också i en stigande anslutningsgrad. Det är vi förstås glada för, även om vi inte slår oss till ro med detta.
Läkarförbundets anslutningsgrad är ännu inte beräknad utifrån den nya statistiken. För att få uppgifter om exakt anslutningsgrad måste en del justeringar göras genom att räkna bort personer utan personnummer, pensionärer och personer som inte är folkbokförda. Det måste även till en ålderskorrigering i relation till pensionsålder. En enkel överslagsmatematik ger en skattad anslutningsgrad som ligger en rejäl bit över de 61 procent som Niclas Abrahamsson bedömer som riktig. Vi menar att anslutningsgraden snarare hamnar kring 85 procent. År 1995 fanns 35 517 personer – som utbildade läkare – registrerade hos Socialstyrelsen. Då var 27 815 yrkesverksamma läkare medlemmar i Sveriges läkarförbund. Borträknat de justeringar som nu måste till beräknades anslutningsgraden för år 1995 vara rekordhöga 96 procent.
Helt riktigt är det en bit kvar till 1995 års nivå. Men genom ett målinriktat och bra arbete hoppas vi bli ett förbund som attraherar inte bara en kvalificerad majoritet läkare utan alla Sveriges läkare.