Antalet medlemmar växer basunerades det ut i LT och i ett medlemsmejl från förbundet häromveckan. Värt att notera är att det är absoluttalet som växer. Jämför man antalet yrkesverksamma medlemmar med Socialstyrelsens statistik över antalet utbildade läkare i yrkesverksam ålder i Sverige (Tillgång på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, ­tandhygienister och tand­läkare 2008 ) för åren 1995–2008, vilket är så långt statistiken räcker, ser man att anslutningsgraden faktiskt sjunker katastrofalt.
År 1995 fanns 27 409 yrkesverksamma medlemmar och 32 608 utbildade läkare i yrkesverksam ålder, vilket motsvarar 84 procents anslutningsgrad. Motsvarande siffror för 2008 är 28 943 medlemmar och 47 524 utbildade läkare i yrkesverksam ålder, vilket ger 61 procents anslutningsgrad. Detta kan näppeligen vara »glädjande siffror« och »resultatet av ett målinriktat arbete«.
Snarast behövs just detta, ett målinriktat och allomfattande arbete med att anpassa förbundet till tiden, innan vi ramlar under 50-procentsgränsen och förvandlas till en minoritetsröst.