En patient sökte mig i dag. Han klagade på en massa olika besvär. Jag blev inte riktigt klok på symtomen, de hängde liksom inte ihop. Kirurgen i mig försökte spalta upp besvären för att förstå om det möjligen fanns någon kirurgisk åkomma bakom, något som kniven skulle kunna bota.
I förbifarten nämnde min patient att han nyligen börjat ta en medicin för »myrkrypningar i benen«. Varför inte? tänkte jag och surfade in på Fass.se för att kolla om det fanns några biverkningar av hans nya medicin, Sifrol. Alltmer förundrad läste jag:
»Följande biverkningar kan förväntas vid behandling med SIFROL: onormala drömmar, minnesförlust, beteendemässiga symtom på störd impulskontroll och tvångsmässiga symtom som hetsätning, tvångsmässigt köpbeteende, hypersexualitet och patologiskt spelberoende, förvirring, förstoppning, vanföreställningar, yrsel, dyskinesi, dyspné, trötthet, hallucinationer, huvudvärk, hicka, hyperkinesi, hyperfagi, hypotension, sömnlöshet, störningar av libido, illamående, paranoia, perifert ödem, pneumoni, pruritus, hudutslag och annan överkänslighet, rastlöshet, somnolens, episoder av plötsligt insomnande, synkope, synförsämring inklusive diplopi, dimsyn och nedsatt synskärpa, kräkningar, viktminskning inklusive minskad aptit, viktökning.«
Jag kliade mig i huvudet medan jag funderade på hur jag skulle tolka denna parad av »biverkningar«. Efter att ha uteslutit farliga orsaker till min patients symtom kom vi gemensamt fram till att hans besvär nog ändå kunde vara biverkningar av medicinen. Han verkade nöjd, vi skakade hand. På vägen ut påpekade han att han ändå skulle fortsätta ta Sifrol! Kvar blev jag med mina funderingar kring Sifrols biverkningar: Hur ska man tolka dem?