Samarbetet mellan behandlande läkare och Försäkringskassan till patientens bästa har fungerat acceptabelt fram till början av 2000-­talet men inte därefter.
Jag har starkt stöd i kåren för den uppfattningen. Något har således hänt. I dag tar Försäkringskassan inte ett aktivt konstruktivt ansvar för detta samarbete, vilket patienten får lida för.
I tveksamma frågor kontaktade vi förtroendeläkare behandlande läkare antingen via brev eller telefon. De flesta frågor kunde då lösas i positiv anda. Då fungerade samarbetet i allt väsentligt. Hade detta fungerat nu hade jag inte behövt skriva min artikel.
När det bland annat förekommer att FK säger till ­patienterna att de ska byta läkare när patienten klagar på FK:s förslag till beslut eller beslut är det ett djupt oetiskt agerande. Detta är inte samarbete.