I Läkartidningen 14/2011 ­(sidan 812) skriver Bejerot, Gardner och Humble om att ansvariga myndigheter borde göra mer för att förhindra D-vitaminbrist.

Vi håller med om att det är oroande att vissa utsatta grupper i det svenska samhället har dåligt D-vitaminstatus. Det gäller framför allt personer som har täckande kläder, mörk hudfärg eller av olika anledningar inte exponeras för solljus. Detta är mycket allvarligt och kan få negativa följder för hälsa och välbefinnande.
Sedan 2008 ger därför Livsmedelsverket särskilda råd och rekommendationer för mödravården och barnhälsovården för att både identifiera och ge råd till dem som riskerar att få brist.
I handledningen för mödrahälsovården rekommenderar vi att gravida kvinnor som bär heltäckande kläder utomhus även sommartid ska följas upp avseende D-vitaminstatus och få individuell rekommendation om D-vitamintillskott. Gravida som inte äter D-vitaminberikade mejeriprodukter under graviditeten rekommenderas att i första hand välja andra berikade produkter, i andra hand ta tillskott med 10 mikrogram (400 IE) D-vitamin per dag.
Vi rekommenderar också att barn med mörk hudfärg och/eller täckande klädsel ska fortsätta att få D-droppar efter 2 års ålder.

Livsmedelsverket välkomnar ett samarbete kring studier om hur utbrett problemet med låga D-vitaminnivåer är i olika befolkningsgrupper, exempelvis hos tonåringar, äldre, personer som inte vistas ute, personer med mörk hud, och om vilka åtgärder som är mest effektiva för att höja D-vitaminstatuset.

Vårt eget arbete med resultaten från den rikstäckande matvaneundersökningen (Riksmaten vuxna 2010) som snart är klar, och den pågående revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna, blir viktiga underlag för att ta ställning till om vi bör ändra våra rekommendationer och råd, beriknings­nivåer och vilka livsmedel som bör berikas.
Livsmedelsverkets roll är att informera och ge rekommendationer om mat och näring för att förebygga brister i den friska befolkningen – det gäller även olika slags kosttillskott. Däremot ligger det utanför vårt uppdrag att rekommendera olika behandlingar vid sjukdom.
*
Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen avstår från att kommentera. red