Socialstyrelsen och andra myndigheter har ingen ambition att tona ned eller ge felaktig information om biverkningarna av vaccinet Pandemrix. Läkemedelsverket har ända sedan vaccinationerna satte igång öppet redovisat biverkningarna på sin webbplats. Enligt Läkemedelsverkets avslutande redovisning hade cirka 6,1 miljoner doser använts i Sverige fram till den 16 april 2010, och cirka 4 380 biverkningar hade rapporterats.

När »Agenda« sändes hade bara Sverige och Finland publicerat studier som visade ett möjligt samband mellan vaccinet och narkolepsi. Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har därefter meddelat att studier pågår i fler länder, men att inga länder rapporterat fler fall än förväntat. Island och Nederländerna hade rapporterat en viss ökning utan någon koppling till vaccinet. Sedan dess har Frankrike visat preliminära data med en ökning av antalet fall kopplat till vaccinet.
Socialstyrelsen följer de studier som pågår och har också följt Läkemedelsverkets uppmaning att rekommendera landstingen att inte ge Pandemrix till barn. Det finns ett möjligt samband mellan vaccinet och narkolepsi, men både den finska och den svenska studien visar att det varit ytterligare någon faktor som påverkat insjuknandet i narkolepsi och som behöver identifieras.

Beslutet att vaccinera hela befolkningen var inte en följd av det optionsavtal som slutits med vaccintillverkaren, utan byggde på den strategi som utarbetats efter flera års arbete i Sverige och internationellt med att planera för hanteringen av en pandemi.
A/H1N1 har gjort att unga vuxna fått en allvarligare sjukdom än under vanliga influensaår. Inte så många som man trodde i början, men allvarligt nog bland personer som mycket sällan blir svårt sjuka i infektionssjukdomar. Sjukdomen har också orsakat stor belastning på sjukvården – inte minst intensivvården. Flera länder som inte vaccinerade i samma omfattning som Sverige har fått en mycket allvarligare säsong nu i vintras.

För Socialstyrelsen är det oerhört viktigt att upprätthålla en hög trovärdighet för de vacciner som dagligen räddar många liv i hela världen, och som mycket riktigt påpekas av Curt Peterson är vaccin ett av de viktigaste medicinska framstegen. En epidemi av mässling som pågår just nu i Europa med dödsfall bland barn i flera länder visar tydligt vad en minskad användning av vaccin kan leda till.