Scandlab företräder Genova Diagnostics i Sverige. I deras utbud finns en analys av saliv där kortisol och DHEA kartläggs. Denna analys har ifrågasatts av fem endokrinologer i tämligen ­aggressiva artiklar i både DN och Läkartidningen. Detta salivkortisoltest har använts i över 40 år och är väl validerat vid fastställande av bl a binjureut­mattning. Att kartlägga kortisol utifrån saliv är för övrigt mycket utbrett, inte minst i USA, där det är standard hos alla s k referenslaboratorier. Metoden används, om än i begränsad omfattning än så länge, av svenska sjukhus och inom stressforskningen i Sverige. Detta till trots anser endokrinologerna att testet är en bluff, som vi lurar mer eller mindre friska människor att köpa.
Som vi ser det drar endokrinologerna felaktiga slutsatser vid jämförelse av Genovas salivkortisoltest och Synacthen-test. De kan inte jämföras med varandra, då det första är lämpligt för fastställande av binjureutmattning och det andra för Addisons sjukdom.
Viktigt att påpeka här är att utmattade binjurar kan svara på stimulans av Syn­acthen, medan responsen är obetydlig eller obefintlig vid Addisons sjukdom. Man kan sålunda inte dra slutsatsen att binjurar som svarar på en Synacthen-injektion ändå inte kan vara utmattade.
I artikeln härintill redogör några läkare, som i sitt arbete haft nytta av Genovas salivkortisoltest, för sakförhållanden som läsaren kan ha glädje av att känna till.
Endokrinologerna störs vidare av att Scandlab inte är Swedac-ackrediterat, men vi skickar alla testsubstrat till medicinskt särskilt ackrediterade och certifierade laboratorier i USA och England som Genova Diagnostics. Swedacs ackrediteringsutbud är mycket stort och omfattar såväl laboratorier som bilverkstäder och asfaltverk.
Slutligen: Inbjudan och frågor har skickats till dr Mikael Lehtihet, men de har inte besvarats över huvud taget. Vi tyckte nämligen att ett personligt möte med utbyte av åsikter m m kunde vara av värde, men det var vi uppenbarligen ensamma om.

Läs debattinläggen:


Scandlabs vd: Salivkortisoltest kan inte jämföras med Synacthen-test Per Magnuson

Läkare tar Scandlab i försvar: »Salivkortisoltest kan påvisa binjureutmattning« Karin Munsterhjelm, Kajs Marie Nordell, Birgitta Brunes, Karin Edberg Andersson, Gunilla Saupe

Replik: Vi ifrågasätter specifikt Scandlabs metodMikael Lehtihet, Jan Calissendorff, Mats Palmér, Cecilia Mattsson, Dan H Anderssone