Professor Sven Britton har rätt i att läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen har påverkats, och att arbetet med sjukskrivningar innebär arbetsmiljöproblem för många läkare. I förbundets webbpejling i fjol var svårigheten att bedöma patienters arbetsförmåga och bristen på stöd i sjukskrivningsarbetet det som bekymrade läkare mest. Monika Englund från Karolinska institutet bekräftar detta i sin nyutkomna avhandling.
Det förändrade regelverket för rätt till ersättning vid sjukdom har sannolikt bidragit till minskningen av sjuktalen. Men reglerna har också haft negativa effekter för patienter och läkare. De är dock beslutade i en demokratisk process, och att utlysa allmän läkarstrejk för att få tillbaks regalierna låter väl dramatiskt.
Förändringar och anpassningar behövs och är att vänta. Läkarförbundet är aktivt i debatten och har sedan länge ett pågående samtal med Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och landsting om de medicinska underlagens utformning och rutinerna för detta. Vi fortsätter med det här viktiga arbetet till samhällets, patienternas och läkarkårens fromma.