Sigvard!
Thomas Zillings varsel om uppsägning är alls inget förödmjukande ­nederlag för Läkarförbundet. Snarare för Region Halland och dess skattebetalare.
Jag håller i stort med om din analys av vad som skett, men Region Halland har »med en rejält tilltagen sedelbunt« alls inte fått problemet ur världen utan snarare tvärtom. Det vittnar den namn­insamlingslista om som i juni undertecknades av en majoritet av läkarna vid sjukhuset i Varberg och där man krävde sjukhuschefens avgång.

Läkarförbundet har alls inte agerat undfallande. Thomas Zilling må ha känt sig ensam i den akuta situationen, men han fick snabbt stöd av kollegor och kvalificerad hjälp från förbundet. Detta stöd räddade honom ur en situation där han som part i ett osäkert AD-mål skulle finna sig uppbunden till och med årsvis och därmed ofri att tala för de läkare han i dag kan representera som ordförande i Sjukhusläkarföreningen och ansvarig utgivare av tidningen Sjukhusläkaren.
I en osäker AD-dom kunde han sannolikt inte uppnå mer än hälften av det han fått i dag med Läkarförbundets förhandlingshjälp. Esset var förstås en process i Arbetsdomstolen, som arbetsgivaren valde att slippa. Thomas Zilling har enligt min bedömning inte sålt smöret och tappat pengarna utan sålt smöret och behållit det.
De som Läkarförbundet nu värnar om är läkarna på sjukhuset i Varberg och deras verksamhet, deras patienter. En dålig arbetsmiljö är ett hot mot patientsäkerheten, och vi vill göra vad vi kan för att stödja Varbergs läkare och Hallands läkarförening i såväl med- som motåtgärder mot deras, något eljest, arbetsgivare.
Rättmätig ilska och förbittring ska förvisso tas på allvar och respekteras, men hellre omvandlas till verkningsfull energi. Det är en bättre lösning då alla vet att svinhugg går igen!