Patienter med Parkinsons sjukdom är uttalat känsliga för biverkningar av läkemedel med antikolinerg effekt.
Ett av flera exempel från min mottagning: en 80-årig man kommer till mottagningen för ett reguljärt mottagningsbesök. Han är uttalat konfusorisk och kan inte svara på frågor, talar osammanhängande och är plockig.
Enligt medföljande son debuterade konfusionen i samband med att patienten fått Scopodermplåsterbehandling påbörjad av annan läkare tre dagar före besöket hos mig. Indikationen för behandlingen var svår dreglingsproblematik. Jag tog bort Scopodermplåstret, och vid telefonuppföljning tre dagar senare förelåg inte längre någon konfusion.
Sammanfattning: Behandling med läkemedel med antikolinerg effekt bör undvikas hos patienter med Parkinsons sjukdom på grund av ­uttalad risk för konfusion som även kan misstolkas som demens. Vid dreglingsproblematik hos patienter med Parkinsons sjukdom ­rekommenderas behandling med injektion av botulinum­toxin i spottkörtlarna [1]. ­Injektionen ges med fördel med ultraljudsguidning.