I Läkartidningen 37/2011 (sidan 1772) beskriver läkaren Peter Rosenberg de problem han mött i sina kontakter med Försäkringskassan. Om detta är en generell uppfattning inom allmänmedicin om hur dagens samarbete med Försäkringskassan fungerar är det allvarligt och gagnar inte våra försäkrade/patienter.

De övergripande principerna i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd ska användas som vägledning för de frågor som läkare, Försäkringskassan och andra aktörer stöter på i samband med sjukskrivningar. Tyvärr verkar Rosenberg inte ha fått rätt information från Försäkringskassan. Detta tar vi till oss och arbetar vidare med internt. Vissa av problemen beror på lagstiftningen i sig, dvs det kan inte Försäkringskassan påverka, men kanske förklara på ett bättre sätt. Ytterligare några punkter som tas upp beror förhoppningsvis på rena missförstånd.
Att bemöta varje del i insändaren skulle bli för omfattande. I stället kommer vi att ­använda synpunkterna i de samtal som återkommande sker mellan Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare (tidigare kallade försäkringsläkare) och sjukskrivande läkare.
En av de försäkringsmedicinska rådgivarnas viktigaste uppgifter är just att möta sjukskrivande läkare för att försöka få en ömsesidig förståelse för våra olika uppdrag och roller och hur vi kan samverka för att få till stånd en bra sjukskrivningsprocess.
På varje lokalt försäkringscenter finns också en samverkansansvarig som besöker vårdcentraler och kliniker.

Om du som läkare upplever problem i dina kontakter med Försäkringskassan kan du kontakta vårt kundcenter för sjukvården på telefon 0771-17 90 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Information om försäkringsmedicin finns också på vår webbplats http://www.forsakringskassan.se/sjukvard .