I USA och säkert många and­ra länder finns avdragsrätt för gåvor till forskning. Hur stora är möjligheterna till detta i vårt land? Ett litet steg på vägen är dock att aktieutdelning får ges skattefritt till forskning. När förmögenhetsskatten avvecklats och reglerna om reducerad skatt på pengar som tas hem från skatteparadis tillkommit, förväntas många ta hem sina förmögenheter eller delar därav. Här finns en möjlighet att kanalisera åtminstone delar av dessa medel till forskning och utveckling genom att skapa ett system som ger skattebefrielse för gåvor till forskning. Så skulle samhället kunna återvinna något av den skatteabsolution som utlovats, t ex genom att forskningen leder till bättre behandling av stroke.

Vad skulle locka en gåvogivare att ge en stor summa till medicinsk forskning? Jag tror att mycket viktigt för givaren är att veta vart pengarna går: Vem är mottagaren, vad täcker gåvan etc. Mycket gärna vill vederbörande säkert se resultaten i form av en förståelig sammanställning, artikel eller i varje fall få en muntlig redogörelse för vad dessa medel helt eller delvis bidragit till.

Jag har mött många läkare som skulle vara lyckliga om de finge en halv, en eller till och med två miljoner kronor för sin forskning (gärna en viss summa under några år –då kan man planera långsiktigt). Anslagsmottagaren skulle då slippa ägna stora delar av sin tid (ofta fritid) åt att skriva ansökningar för att få kanske 70 000–200 000 kronor eller inget alls (vilket förefaller vara mycket vanligt).