Jag har just avnjutit kapitlet om anemier i den nya Läkemedelsboken [1]. När folsyra introducerades i kliniken under senare delen av 1940-talet var doseringen 5–10 gånger högre än vad som i dag anses optimalt [2]. Det ledde till svåra biverkningar, främst genom att folsyran ­botade B12-bristens anemi, medan B12-bristens neurologiska skador progredierade.
I USA korrigerade man folsyrabehandlingen till standarddosen 1 mg dagligen redan 1971. Erfarenheterna visade att nästan alla patienter klarade sig på den dosen. »A daily dose of 1 mg for 2 or 3 weeks should be ample, even for patients with malabsorption« [3].
Nu finns en folsyratablett om 1 mg i Sverige. Nästa gång en patient vill ha ett nytt recept på folsyra 5 mg kan det vara skäl att diskutera en reducering av dosen. Den nya tabletten på 1 mg innebär för patienterna att de slipper ­tidigare eventuell delning av 5 mg-tabletter.