Läkartidningen med temat »Livsstil och utbrändhet« (36/2011, sidorna 1679-706 nådde oss i styrelsen för Kvinnliga läkares förening på vårt årliga internat där vi bland annat arbetade med att dra upp riktlinjer för ökad jämställdhet och rättvisa i läkarkåren.
Med stor förvåning och förskräckelse läste vi de sju artiklarna om arbetsmiljö, utbrändhet och utmattning och konstaterade att ­begreppet genus knappt omnämns och att kön inte problematiseras. Detta trots att det är allmänt känt att kvinnor är klart överrepresenterade avseende depression och utbrändhet och att de har fler arbetsmiljörelaterade sjukdomar.
Endast i två artiklar förekommer kvinnor, och då är det i direkt behandlingssituation på individnivå (förstärkt av personliga citat). Strukturella anledningar till att kvinnorna drabbats av stressrelaterad ohälsa, eller att just kvinnor väljer att delta i Balintgrupper, avhandlas inte.
• KLF förutsätter att Läkartidningens framtida artiklar i ämnet har genusperspektiv.
• KLF ser också fram emot en genomgång av ohälsan i läkarkåren med genus i fokus. Rapporten från Karolinska institutets folkhälsoakademi 2009 talar sitt tydliga språk. I denna slogs fast att kvinnliga läkare rapporterade en sämre arbetsmiljö än sina manliga kollegor, dessutom sämre än kvinnliga tjänstemän i kommunal tjänst på motsvarande nivå.