Jag håller med om att kontinuitet i läkarmötet är speciellt värdefull vid omhändertagandet av patienter med långvariga sjukdomstillstånd. Jag vet också att bemanningsproblem inom psykiatrin leder till sämre vård på det sätt som du beskriver.
Många läkare i bemanningsföretag gör emellertid ett gott arbete i annars än mer underbemannade verksamheter. Lösningen på psykiatrins läkarbrist är varken att förbjuda hyrläkare eller att tvinga läkare att arbeta kvar i en dålig arbetsmiljö.
Det behövs egentligen inte heller något nytt lönesystem. Vårt nuvarande avtal ger våra arbetsgivare frihet att lönemässigt premiera kontinuitet och god arbetsmiljö. Felet är att avtalets fulla potential inte utnyttjas.