Vi står vid ett vägskäl angående kvalitetsregister, skriver Marie Wedin på Signerat i LT 48/2011 (sidan 2471). Tyvärr verkar Läkarförbundets inställning till kvalitetsregister inte utgå från patienternas bästa vid detta vägskäl.
Läkarförbundets inställning till kvalitetsregister riskerar att slå tillbaka på patienterna och även på den egna professionen. Enligt Marie Wedin finns den verkliga säkerheten och kvaliteten i sjukvården i läkarnas professionella kunnande, erfarenhet, förmåga till kritiskt tänkande och förmåga att ändra uppfattning. Detta ska vidmakthållas genom bland annat forskning, fortbildning och kunskapsspridning. Det Marie Wedin missar med sina argument är kvalitets­registrens betydelse för forskning, fortbildning och utveckling av vården.
Vi patienter har inte invaggats i någon falsk tro om registrens innebörd för säkerheten i vården. Inom reumatologin kan man tydligt se ­resultaten från kvalitetsregister. De har legat till grund för ett ökat patientinflytande samtidigt som den enskilda individen kan bidra till forskning. De har bidragit till bättre vård och behandling och till att patienten involveras i patientsäkerhetsarbetet. ­Genom kvalitetsregister och öppna jämförelser har den enskilda individen fått ökad makt och möjlighet att påverka sin behandling. En utveckling som vi och, som jag också tror, Marie välkomnar.
Men varför denna misstro mot kvalitetsregister när vi patienter är så positiva? Vi tror att många läkare helt enkelt inte vill engagera sig i det som påstås vara »menings­lösa administrativa rutiner«. Registrering väljs bort till förmån för mer prestigefyllda uppgifter, och det blir patienten som får lida. Genom att hålla fast vid gamla system behåller läkarna sin makt och patienten blir utlämnad till deras välvilja.
Jag hoppas verkligen att ­Läkarförbundet vill ha en dialog med oss patienter om kvalitetsregister och att ni inser möjligheterna med dessa. Om man motarbetar registren innebär det också att man motarbetar en bättre vård och behandling för sina patienter. Jag tror att det är dags att fundera på vem man är till för!