Anne, du har missförstått min ledare. Läkarkåren är inte alls emot kvalitetsregister, tvärtom. Det är läkare som skapat och vidmakthåller registren för att kunna ge sina patienter vård av högsta möjliga kvalitet.
Det första registret skapades år 1975. Anledningen var att man ville följa hur knä­proteser fungerade över tid. Registret har haft stor betydelse för utvecklingen av modern protesteknik till många reumatikers fromma.
Läkarkåren vill sköta och styra registren så att de fortsatt kan användas till att öka vårdens kvalitet via forskning och utveckling. Vad vi oroas över är att staten och Sveriges Kommuner och landsting vill ta över och styra vården genom dessa register. Detta kan leda till att kvaliteten och användbarheten urholkas till nackdel för såväl läkare som patienter. Vi skulle uppskatta patientföreningarnas stöd i denna fråga.