Nyligen påtalade jag att svensk hälsovård under de senaste 40 åren hemfallit åt en systematisk överdosering av folsyra [1]. Men samtidigt finns det tecken på att en del svenska medborgare får alltför lite folat i sin kost. Jag tänker närmast på en studie på 15-åringar i Stockholm och Örebro [2, 3].
Studien omfattade 386 individer. Det visade sig att summan av elevernas skolbetyg korrelerade väl med deras folat­intag [2, 3]. Den här studien är upplagd som en tvärsnittsstudie. Den kan således inte påvisa orsakssamband. Observationerna är dock intressanta för föräldrar, barn, skola och hälsovård.
Många elever i tonåren har problem med dygnsrytm, måltidsrytm och motivation för skolarbetet. De nattarbetar med sina datorer, sover kort och dåligt, går till skolan utan frukost, köper läsk och godsaker ur automaterna på skolan och saknar aptit även vid skolans lunch.
Jag föreslår, enligt engelsk modell, att utbudet av skräpmat och snask förbjuds i skolorna och de närmaste 500 meterna runt skolan. Dess­utom borde skolans fria lunch förläggas tidigare på dagen och bli skolans fria frukost, en buffé som serveras mellan kl 8 och 10. Tanken är att in­nan eleven tagit sig till skolan har magen vaknat. Med valfrihet mellan gröt, fil, mjölk, flingor, ägg, pålägg, grönsaker och frukt borde ungdomarna kunna försörja sig så att motivation och energi räcker skoldagen lång.
Därtill har flera frukostflingor en allsidig berikning av vitaminer och mineraler. Men skolsköterskan och skolläkaren får naturligtvis ha den här problematiken i åtanke om ytterligare kompletteringar skulle bli nödvändiga i enskilda fall.