I en artikel i Läkartidningen 7/2012 (sidan 355) och i två inlägg på Lakartidningen.se den 16 februari (Tomas Bremell och Annika Teleman samt Anne Garland) kritiseras IPULS för brist på information och dialog runt den nya organisationen avseende SPUR-inspektionerna. Så här i eftertankens kranka blekhet kan vi bara hålla med ­debattörerna.
Kommunikation är svårt – den och förankringen har gått fel. Vi har inte nått ut med intentionerna med den nya organisationen, vilket vi beklagar.
Det har aldrig varit IPULS intention att köra över SPUR-samordnare eller inspektörer. Tvärtom! Vi är väl medvetna om att inspektioner och utvecklingsarbetet avseende ST-läkares utbildning är helt avhängiga inspektörernas engagemang och specialitetsspecifika kompetens.
Från och med den 1 januari 2011 övertog IPULS ansvaret för SPUR. Detta på grund av att Socialstyrelsens föreskrifter om krav på oberoende extern granskning av enheter med specialisttjänst­göring skulle innebära att ­volymerna avsevärt skulle öka jämfört med tidigare.
Fulla av de bästa intentioner och arbetsglädje inledde vi med att bjuda in alla utsedda SPUR-samordnare till ett ­informationsmöte i januari 2011. Uppslutningen och engagemanget var stort. Därefter vidtog det administrativa arbetet med att utveckla SPUR för att möta framtida krav på fler inspektioner och bättre samordning. Vi är uppriktigt ledsna för att kommunikationen med specialitetsföreträdarna inte upplevts som tillräcklig under denna igångsättningsfas.
Dagens alla SPUR-inspektörer behövs för att båten ska kunna styras långsiktigt och tryggt framåt. Att någon – som debattörerna nämner – skulle få »sparken« är fullständigt fel! Byråkrater och superinspektörer är absolut inget alternativ till dagens frivilligbaserade inspektioner.
Kritiken bygger på olyckliga missförstånd på grund av bristande kommunikation. IPULS styrelse har därför i dag (den 16 februari 2012) beslutat att omedelbart bjuda in företrädare för SPUR-verksamheten – inspektörer och samordnare – till ett rundabordssamtal. Med ambitionen att vi alla tillsammans kan jobba mot vårt gemensamma mål: bra utbildning för framtidens specialister.
För att alla involverade parter ska få klarhet i den satsning på ST-läkarnas utbildning som bland annat en uppgraderad granskningsorganisation utgör skulle vi gärna se ett reportage i LT.
*
IPULS ägare, Läkarförbundet, Läkaresällskapet och Sveriges Kommuner och landsting, gav för drygt ett år sedan IPULS uppdraget att utföra extern granskning av ST-utbildningar för att utveckla en effektiv granskningsmodell där det bästa från SPUR bibehålls.