Christer Carenfelt, pensionerad docent i öron-, näs- och halssjukdomar, har kommenterat vår studie om snusavvänjning med vareniklin. I inledningen nämner vi att det finns bevisade risker med långvarigt snusande men trycker främst på att snuset är beroendeskapande, att många snusare vill bli av med snuset och att somliga söker hjälp för sitt beroende. Carenfelt tycker att det vetenskapliga underlaget beträffande snusningens risker är svagt och säger sig tro gott om tobaksindustrin.
Vi menar att det är viktigt att hjälpa snusberoende personer ur sitt missbruk. Vi tyckte det var intressant att rapportera att vareniklin som enda läkemedel visat sig vara signifikant bättre än placebo för snusavvänjning. Vi tycker också att det är intressant att kunna avfärda en myt om att det är svårare att sluta snusa än att sluta röka. Vi hoppas att det kan uppmuntra fler snusare att sluta, vare sig det sker på egen hand eller med utomstående hjälp. Vareniklin har biverkningar, men de är tolerabla, och behandlingen kan avbrytas när som helst och varar sällan längre än tre månader.
Carenfelt tycker att läkemedelsindustrin tjänar storkovan på läkemedel mot rökstopp. Vad är det för fel i att göra en kampanj med mottot »Satsa på ett liv utan cigaretter«? Vad beträffar vanebildning, som då rör nikotinersättningsprodukter som också utgör mer än 90 procent av marknaden, är det snarare så att de används för kort tid för att ha optimal effekt. För övrigt tyder inget på att de orsakar hjärt–kärlsjukdom [1] eller cancer [2].
Det finns långt större anledning att uppröras över en tobaksindustri som gjort sig ökänd genom att ha ihjäl drygt hälften av sina mest lojala kunder [3] än över en läkemedelsindustri som »tjänar storkovan« på att hjälpa rökare och snusare att sluta.