Att kardiologkollegor pläderar för en ökad satsning på hjärt–lungräddning (HLR) är förståeligt, men är DN Debatt [1] ett lämpligt forum?
Sjukvården står inför stora och växande prioriteringssvårigheter. Såväl behov som möjligheter är nästintill oändliga medan resurserna är begränsade. Den satsning på obligatorisk HLR-utbildning och storskalig spridning av hjärtstartare som kardiologerna förespråkar i artikeln i Dagens Nyheter skulle komma att ske på bekostnad av andra sjukvårdsinsatser.
I ett offentligt finansierat sjukvårdssystem som det svenska bör prioriteringar grundas på de av riksdagen antagna människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Det är knappast ett ämne för känsloladdade debattinlägg i riksmedierna, där man jämför ett uppskattat antal »onödigt« döda efter plötsligt hjärtstopp med döda i trafiken, bränder eller två störtade jumbojet, utan att nämna att gruppen som drabbas av hjärtstopp är betydligt äldre och sjukare.

Läs även
DN Debatt knappast rätt forum för känsloladdat inlägg om prioriteringar

Replik: Hjärtstartare mer kostnadseffektiv än brandvarnare

Slutreplik: Frågan gällde prioriteringsprinciper