Under de senaste sex åren har Novartis drivit en juridisk process mot den indiska staten i en patentfråga. Ärendet ligger nu hos Indiens ­högsta domstol. Om Novartis skulle vinna, hotas tillgången till vitala läkemedel, inte bara för indier, utan för miljontals människor i låginkomstländer.

Formellt handlar målet om patentet för imatinibmesylat, som i Sverige säljs under varunamnet Glivec. I Sverige kostar behandlingen med Glivec av en patient med kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas cirka 24 000 kr per månad; 50 procent mer i accelererad fas.
I Indien fanns år 2006 generiska versioner av imatinib tillgängliga för mindre än 200 US-dollar per månad. Novartis ansökte då om patent för att kunna sälja läkemedlet till ett högre pris. Ansökan avslogs av den indiska patentmyndigheten i januari 2007 med motiveringen att läkemedlet endast var en ny form av ett gammalt läkemedel och därför inte kunde patenteras enligt indisk lag.
Avslaget överklagades av Novartis. Imatinibmesylat är en saltform (mesylat) av ett äldre läkemedel, imatinib. Appellationsdomstolen (High Court) avslog överklagandet 2007, liksom en annan instans, Intellectual Prop­erty Appellate Board, 2009. Samma år överklagade Novartis till Högsta domstolen.
Men i realiteten handlar domstolsprocessen inte om ett enskilt läkemedel, utan om dels Indiens rätt att tillåta produktion av generiska läkemedel, dels Indiens export av sådana medel till andra låginkomstländer.

Enligt indisk lagstiftning måste ett nytt läkemedel ha dokumenterad »increased ­therapeutic efficacy« för att vara berättigat patent. Det är rent juridiskt om denna definition som förhandlingarna i Högsta domstolen handlar.
Novartis strategiska mål är att göra detta krav meningslöst för att därigenom kunna kräva patent på gamla produkter som man gjort mindre förändringar på. Om Novartis lyckas skulle det bli ett hårt slag mot läkemedels­industrin i Indien.

Indien är en av de främsta ­läkemedelsdistributörerna till den fattigaste delen av världen. Inte minst har detta haft stor betydelse för behandlingen av HIV-sjuka i Afrika. Med tanke på att ­patenttiderna förlängts, och nu uppgår till 20 år, skulle ­en framgång för Novartis få ­katastrofala följder för folk­hälsan, inte bara i Indien, utan i stora delar av världen.