Plötsligt har begreppet »psykisk ohälsa« invaderat svenska språket. Det är ett dimmigt begrepp som tycks inbegripa alla känslor som inte är angenäma: Missnöje med livssituationen, vantrivsel, stress, ensamhet, ovanor, medmänskliga konflikter och, någonstans i periferin, psykiska sjukdomar.
Är begreppet ett sätt att medikalisera alla mänskliga tillkortakommanden? Eller att avmedikalisera psykiska sjukdomar? Socialstyrelsen älskar begreppet. Varifrån kommer det? Varför används det? Ska vi också börja tala om ortopedisk ohälsa? Eller kardiell ohälsa? Patienter är betjänta av fakta och inte av flum. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta!
Psykiatrin har till uppgift att utreda och behandla männi­skor som lider av psykiska sjukdomar och störningar. Kan inte vi som läkare försöka nämna saker vid deras rätta namn?


Illustration: Jan Lind