Karl Grunewald har rätt. Det finns stora problem med läkarbemanningen inom omsorgen av livslångt funktionshindrade. De svårast funktionshindrade bör ha en mycket bättre och mer framkomlig väg till läkare.
Min ledare, som Karl Grunewald refererar till, fokuserade helt på äldrevården och berörde inte alls bristen på läkare inom omsorgerna om funktionshindrade. Jag tog heller inte upp exempel från andra väsentliga områden som i dag lider brist på läkare, till exempel inom psykiatrin.
Jag är tacksam för att du ­lyfter fram de svårast funktionshindrades situation. Såklart är förhållandena för de svårast funktionshindrade inom gruppboendena värt en mycket bredare genomlysning än också ett omnämnande i en ledare.